Welsh Language Assessment Submission / Cyflwyno asesiadau’n Gymraeg mewn modiwl Saesneg

In line with the University’s regulations on Assessment through the Medium of Welsh, students who are studying courses where the language of teaching is English are permitted to submit assessments in Welsh, both coursework assessments and examinations.

Yn unol â rheoliadau’r Brifysgol ar Asesu trwy Gyfrwng y Gymraeg, mae hawl gan fyfyrwyr, sy’n astudio cyrsiau lle mai Saesneg yw’r iaith addysgu, i gyflwyno aseiniadau yn Gymraeg, a hynny ar gyfer asesiadau gwaith cwrs ac arholiadau.

Assessments Submitted in Welsh where the Teaching Language is English

Cyflwyno asesiadau’n Gymraeg mewn modiwl Saesneg