Welsh at University of South Wales / Cymraeg ym Mhrifysgol De Cymru

All you need to know about Welsh at University of South Wales.
Yr holl wybodaeth am y Gymraeg ym Mhrifysgol De Cymru.

Cymraeg: Mae’n Gwneud Gwahaniaeth
Mae’r wefan Cymraeg yn y Brifysgol yn wefan newydd i fyfyrwyr sy’n hyrwyddo cyfleoedd i ddysgu Cymraeg a defnyddio’r Gymraeg ym Mhrifysgol De Cymru.

Welsh: It Makes a Difference
Cymraeg yn y Brifysgol is dedicated to promoting Wales and the Welsh Language opportunities here at the University of South Wales. You will find information about courses to learn Welsh, or how to use your Welsh medium skills, and useful phrases to help you use and practice your Welsh.