<a href='http://bit.ly/33mX6eZ'>Sut ydych chi'n defnyddio technoleg yn USW?</a>

Cwblhewch ein harolwg fel y gallwn wella’r gwasanaethau digidol a’r gefnogaeth a ddarparwn. A thrwy ddarparu adborth, gallwch helpu i newid profiad y brifysgol er gwell.

Digital Survey CYM 2020