<a href='http://bit.ly/3aJnTpk'>Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr 2020</a>

Mae’r NSS yn agored i fyfyrwyr israddedig y flwyddyn olaf a dyma’ch cyfle i ddweud eich dweud am eich profiad yn y brifysgol. Os ydych chi’n gymwys i gymryd rhan, fe allech chi ennill un o bedwar Taleb Amazon gwerth £250, ac ar gyfer pob arolwg wedi’i gwblhau, byddwn ni’n rhoi £1 i’n partner elusennol Llamau.

NSS 2020