<a href='http://bit.ly/2MJybvw'>Cyrsiau a Grwpiau Llesiant</a>

Mae’r Gwasanaeth Llesiant yn helpu myfyrwyr gyda’u llesiant cyffredinol, gan gynnwys iechyd corfforol a meddyliol. Dros yr ychydig fisoedd nesaf, mae ganddyn nhw gyfres eang o gyrsiau a grwpiau llesiant sy’n ymdrin â phynciau gan gynnwys Gweithredu ar gyfer Byw, Ymwybyddiaeth Ofalgar i Fyfyrwyr ac Edrych ar ôl eich Ffrind. Mae’r sesiynau hyn yn agored i holl fyfyrwyr PDC ac maent yn rhad ac am ddim.

Wellbeing Courses Cym

s